درباره ما

شرکت مهندسی تجهیز گستر صد ستون (.SEE co) به منظور ساماندهی اقدامات مهندسی در زمینه تجهیز گلخانه های مدرن در کشور راه اندازی شده است .این شرکت با در اختیار داشتن کارشناسان و مدیران مجرب و با بهره گیری از بهترین شرکت های سازنده تجهیزات گلخانه ای دنیا ضمن توجه به مقوله اقتصادی بودن و قیمت تمام شده مناسب سعی نموده است که از کیفیت های بالای مواد و تجهیزات گلخانه ایاستفاده نموده و با مشاوره ای فنی A TO Z استفاده کنندگان و مشتریان خود را از حمایت های فنی خود بهره مند سازد.


پروژه های انجام شده :


 1. 1- تجهیز گلخانه تولید رز برادران قشقائیان (شرکت رز رز) – ورامین – 13000 مترمربع – سال 89 و 90
 2. 2- ساخت و تجهیز گلخانه فول اتومات تولید رز و توت فرنگی امیرصدری – هشتگرد – 6000 متر مربع - سال 89
 3. 3- ساخت و تجهیز گلخانه فول اتومات تولید رز آقای ایرانمنش – کرمان – 5000 متر مربع – سال 89
 4. 4- ساخت و تجهیز گلخانه فول اتومات تولید رز آقای حسنی – هشتگرد -6000 متر مربع – سال89
 5. 5- ساخت و تجهیز گلخانه فول اتومات تولید رز آقای اصفهانی – شهریار – 6000 متر مربع – سال 89
 6. 6- ساخت و تجهیز گلخانه فول اتومات تولید رز آقای دکتر رستگار – رباط کریم – 5000 متر مربع – سال 89
 7. 7- ساخت و تجهیز گلخانه فول اتومات تولید رز آقای مقدسی – هشتگرد – 5000 متر مربع – سال 90
 8. 8- تجهیز گلخانه شیشه¬ای تولید رز آقای تیموری – کرمانشاه – 5000 متر مربع – سال 90
 9. 9- تجهیز سیستم شید گلخانه تولید گل رز چینی مقصود – مشهد – 1600 مترمربع – سال 91
 10. 10- تجهیز سیستم شید گلخانه تولید توت فرنگی آقای فلاح – هشتگرد – 9600 مترمربع – سال92
 11. 11- تجهیز سیستم شید گلخانه شیشه ای تولید گل رز آقای آکشته – کرمانشاه -5000 مترمربع- سال 92