توری ضد حشره و توری ضد تریپس:

پیشرفت تکنولوژی و افزایش قوانین محیط زیستی از قبیل محدودیت استفاده از حشره کش ها و سموم، پیدایش مقاومت آفات در مقابل سموم سنتی، استانداردهای بهداشت و غیره موجب شده است که نصب توری ضد حشره در گلخانه ها بعنوان یک روش فیزیکی مبارزه با آفات و بیماری های ویروسی تبدیل به یک راهکار مفید و عملی بخصوص در مناطقی که تحت فشار زیاد آفات ناشی از حشرات پرنده هستند گردد. این حشرات برخی اوقات بعنوان حامل بیماری های ویروسی نیز مورد توجه می باشند. در کشورهای اروپائی در اکثر مناطق استفاده از این توری ها در صورتیکه مانع تهویه گلخانه نشوند اجباری است. یکی از تجهیزات مهم گلخانه ای که در پنجره سازه نصب می شود توری ضد تریپس یا توری ضد حشره بوده که از فیبر های تکی با پوشش پلی اتیلن ساخته شده است و جهت محافظت از گیاهان از وررود حشرات مضر مانند تریپس و همچنین پرندگان به داخل گلخانه و خروج حشرات مفید که در گرده افشانی و مبارزه بیولوژیکی در گلخانه با آفات از آنها استفاده می شود از گلخانه با هدف افزایش کیفیت و تولید بکار می روند. توری ضد تریپس و توری ضد حشره با قابلیت عبور نور بالا و افزودنی های ضد یووی بوده که این توری دارای گارانتی چهار ساله در مناطق پرنور ایران می باشد.

عواملی که باید در مورد نصب توری ضد حشره در نظر داشت:

• نوع و اندازه حشره مورد نظر
• انتخاب نوع مناسب توری ضد حشره
• بررسی و مطالعه طراحی سازه بمنظور تهویه و چرخش هوای صحیح گلخانه
• نصب اتاق ایزوله
• شروع کاشت با ماده گیاهی سالم و عاری از آفات و جلوگیری از ورود گیاهان آلوده به گلخانه
• استفاده از سیستم های کنترل مستمر جهت تشخیص ورود احتمالی و رشد آفات


اندازه حشره:

تریپس (Frankinellaoccidentalis) طول بدنه : 215 میکرومتر = 21500/0 میلیمتر (هر میکرومتر برابر با یک میکرون ، یک ده هزارم سانتیمتر یا یک هزارم میلیمتر می باشد) عرض بدنه: 265 میکرومتر
مگس سفید (Bemisiaargentifolia) طول بدنه: 239 میکرومتر=23900/0 میلیمتر ، عرض بدنه: 565 میکرومتر
مگس سفید (Trialeurodesvaporariorum) طول بدنه: 288 میکرومتر= 28800/0 میلیمتر، عرض بدنه 708 میکرومتر

اندازه سوراخ توری ضد حشره مورد نظر:

اندازه پیشنهادی سوراخ توری حشره برای جلوگیری از حشرات فوق:
تریپس: < 19/0 میلیمتر قطر
مگس سفید: < 24/0 میلیمتر قطر
توری با مش 10*20 نخ در هر سانتیمتر مربع برای جلوگیری از ورود تمام انواع مگس سفید کافی است. بهترین توری ها آنهائی هستند که قطره نخشان ظریف تر است. برای مثال مش 12*24 نخ در سانتیمتر مربع با قطر سوراخ 24/0 میلیمتر و قطر نخ 19/0 میلیمتر بمقدار 33% تهویه را کاهش می دهد، در صورتیکه توری با مش 10*20 نخ در سانتیمتر مربع استاندارد می تواند یا 50% هوادهی را کاهش دهد.

نوع و مشخصات توری ضد حشره که باید در نظر داشت:
• اندازه سوراخ به میلیمتر جهت تشخیص حشره ای که وارد گلخانه نخواهد شد. • قطر نخ های تاروپود توری • مقاومت در مقابل جریان هوا. همه توری ها با مشخصات یکسان، مقاومت یکسان ندارند. • مشخصات نوری ( انعکاس و قابلیت عبور) • جذب گردو غبار و مواد دیگر • مقاومت در مقابل اشعات خورشید و دوام • مشخصات مکانیکی • یکنواختی بافت توری

توری ضد حشره و پنجره بازشو گلخانه اثر کاهش تهویه این نوع توری ها تقریبا 60%-50 است.
چگونه می توان تهویه را افزایش داد:
• افزایش سطح پنجره ها و تهویه گلخانه در ابتدای طراحی بمقدار 25%
• ترکیب دریچه سقفی و پنجره جانبی و جلودهنه گلخانه • در گلخانه های کم ارتفاع و با امکانات کم تهویه، بررسی امکان نصب فن اگزاست جهت افزایش تهویه