سفت کن

سفت کن جهت سفت کردن سیم گالوانیزه در سیستم سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان بکار می رود.