رک و پینیون سیستم مکانیزاسیون شید

ریل شید یا رک شید به طول 4965 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر در سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان جهت انتقال حرکت به لوله 32 استفاده می شود. پینیون شید و بوشن در سیستمرفت و برگشت رک و پینیون با الکترو موتور گیربکس کاهش دادن سرعت دور موتور در محور و انتقال سرعت به ریل ها استفاده می شود. این قطعات بخصوص در گلخانه های طرح اسپانیائی و گلخانه های شیشه ای هلندی استفاده می شود.