محور سیستم مکانیزاسیون شید

محور سیستم شید بعد از رک و پنیون نصب می شود. قطر محور یا شفت سیستم شید 32 میلیمتر و ضخامت آن 5/1 میلیمتر می باشد. محور توسط پینیون و زنجیر به موتور گیربکس وصل شده و حرکت آنرا انتقال می دهد.