سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی وسایبان :

سیستم مکانیزاسیون شید عبارت است از سیستمی که باعث حرکت باز و بسته شدن, به عبارت دیگر پهن و جمع شدن پرده شید ذخیره انرژی و یا پلاستیک که در داخل گلخانه و در سطح ارتفاع ناودان نصب می شود. سیستم های کوچک از طریق دستی و سیستم های بزرگتر از طریق موتور پردهترمال را بازو بسته می کنند که شامل قطعات سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان می باشند.

سیستم مکانیزه پرده شید ذخیره انرژی و سایبان با افزایش قیمت سوخت و در راستای بهینه سازی مصرف سوخت دارای اهمیت بسیار شده است. بصورتیکه در گلخانه های صنعتی با صرفه جوئی در مصرف سوخت در یک گلخانه می توان بخش مهمی از هزینه سوخت یک گلخانه دیگر را تامین کرد. این صرفه جوئی تا اندازه 30% در سال در گلخانه های مختلف مشاهده شده است که بعنوان بخشی از سیستم اتوماسیون و کنترل اقلیم مورد توجه می باشد.

سیستم با قابلیت باز و بسته شدن بصورت مکانیزهاز سه طریق موجب عدم اتلاف انرژیدر فصل زمستان می شود:
1. هوای سرد بین سقف گلخانه و پرده شید، بالای پرده ایزوله و محاصره می شود.
2. باعث کاهش حجم هوای گلخانه جهت گرم شدن سریعتر محیط گیاهان می شوند.
3. بهنگام سرمای شب، نوارهای آلومینمی موجب انعکاس گرما به داخل گلخانه و جلوگیری از فرار آن می شوند.


سیستم در فصل تابستان با کاهش نور ورودی به داخل گلخانه به کاهش دما و سیستم خنک کننده در طول روز کمک می کند. با قابلیت باز وبسته شدن، پرده می تواند در روزهای آفتابی جمع و در روزهای ابری باز شود که این قابلیت موجب افزایش قابل توجه ورود بخش مفید نور در طول روز و همچنین کاهش هزینه های رنگ پاشی پوشش گلخانه می شود.


انواع سیستم مکانیزاسیون شید ذخیره انرژی و سایبان:


در هر سیستم شید معمولا یک طرف پرده ثابت بوده و طرف دیگر متحرک می باشد. سیستم مکانیزه بخش متحرک را بصورت رفت و برگشت حرکت می دهد و باعث باز و بسته شدن پرده می شود در حالیکه بخش ثابت پرده شید را در یک نقطه ثابت نگه میدارد.


1. سیستم کابلی – ناودان به ناودان


در سیستم کابلی یا سیستم سیم بکسلی، پرده شید در فاصله بین ناودان به ناودان و در ارتفاع ناودان یعنی در عرض دهنه باز و بسته می شود.در این سیستم کابل گالوانیزه به بخش متحرک شید وصل می شود. در این سیستم موتور و گیربکس را می توان در انتهای دهنه گلخانه و یا در بخش جانبی گلخانه در ارتفاع پائین نصب کرد.

2. سیستم رک و پینیون – خرپا به خرپا

در رک و پینیون یا رفت و برگشت، پرده شید در فاصله بین دو خرپای عرضی گلخانه بعرض 5-3 متر و عمود به دهنه گلخانه باز و بسته می شود. سیستم از گیربکس جهت حرکت ریل ها استفاده می کند که ریل ها بنوبه خود به لوله های فلزی وصل می شوند که بهمراه الکتروموتور گیربکس بخش اصلی سیستم را تشکیل می دهند. این نوع سیستم معمولا در مرکز گلخانه و در ارتفاع ناودان نصب می شود. جهت مشاهده جزئیات سیستم لطفا به صفحه قطعات سیستم مکانیزاسیون شید مراجعه نمایئد.

مزایای و نکات منفی سیستم ها:

• نصب سیستم کابلی نسبت به سیستم رک و پینیون ساده تر است و نصابان در ارتفاع پائین تری کار می کنند.

• در سیستم کابلی حجم هوای زیر پرده که باید گرم شود به حداقل می رسد اما حجم هوای سرد بالای پرده افزایش می یابد و در نتیجه بهنگام صبح فصل زمستان با باز شدن پرده، مخلوط هوای سرد بالای پرده و هوای گرم پائین پرده بمنظور همگن ساختن هوای گرم داخل گلخانه سخت تر می شود.

• در سیستم کابلی بهنگام تابستان، فضای بالای پرده شید بسیار گرم شده که موجب کاهش اثر سیستم خنک کننده پدوفن می گردد. این گرمای ایجاد شده را می توان با نصب دو فن اگزاست اگزاست در دو انتهای دهنه گلخانه کاهش داد که موجب افزایش هزینه ها می شود.

• از آنجائیکه در سیستم کابلی معمولا در هر دهنه 8 متری دو ردیف پرده هر کدام بعرض 4 متر نصب می شود، سایه اندازی قسمت ثابت شید دو برابر آن در سیستم رک و پینیون است که فقط یک ردیف پرده بعرض 3 یا 5 متر در آن نصب می شود.

• قطعات سیستم شید کابلی زودتر از سیستم شید رک و پینیون مستهلک شده و در نتیجه باعث افزایش هزینه ها می شود.

• قطعات سیستم شید کابلی زودتر از سیستم شید رک و پینیون مستهلک شده و در نتیجه باعث افزایش هزینه ها می شود.

• سیستم رک و پینیون در مجموع دارای دقت بسیار بالا و با دوام بوده که در راستای عدم اتلاف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت نقش مهمی ایفا می کند.