اجزاء سیستم فوگ فشار قوی

تصفیه و فیلتراسیون آب


یک شرط اصلی سیستم فوگ تامین جریان آب با کیفیت خیلی خوب می باشد. تجهیزاتی که در کیفیت آب تاثیر دارند عبارتند از فیلتراسیون با سرعت کم، نانو فیلتراسیون، آب شیرین کن از طریق RO که بایستی بسیار با دقت مورد توجه در طراحی قرار گیرند.از آنجائی که دبی آب کمی جهت کار سیستم مورد نیاز است برخی کشاورزان حتی از آب معدنی و یا آب باران استفاده می کنند.


واحد پمپاژ

پمپ سیستم فوگ از نوع فشار قوی با قدرت کافی بمنظور بدست آوردن دبی و فشار مورد نیاز نازل ها و لوازم جانبی یکی دیگر از اجزاء سیستم است. بسته به نوع نازل، فشار مورد نیاز جهت ایجاد قطرات میست 500-60 psi و جهت ایجاد قطرات فوگ 1200-500 psi می باشد.


شبکه توزیع و بخش های سیستم فوگ

لوله ها ، شیرها ، اتصالات، پایه نازل و بست های مورد نیاز جهت نصب و مدیریت یکنواخت دبی های فوگ و عملیات فشار قوی سیستم مورد نیاز است. بسته به نوع طراحی لوله های اصلی ممکن است از جنس فلز ، نایلون (پلی آمید) و یا پلی اتیلن باشند.


نازل های تولید کننده فوگ

این سیستم امکان ایجاد ذرات کوچک مه را با استفاده از دبی کم و فشار قوی(1200- 700psi ) 80-50 بار می دهد. تعداد مناسب نازل ها و نصب آنها در مکانهای مناسب ، نتیجه دلخواه را در هر پروژه ای حاصل می سازد. نازل های مورد استفاده باید ضد قطره باشند تا از تخلیه آب سیستم و ریختن آب روی برگ گیاهان پس از خاموش کردن آن جلوگیری شود.


نازل ها ی سیستم فوگ هنگامیکه در فشار بیش از 1000 psi عمل می کنند ذرات آب معمولی را به میلیاردها قطره کوچک آب تبدیل می کنند. اندازه ذرات فوگ 15-10 میکرون است که بسرعت در هوا تبخیر می شوند. از آنجائیکه ذرات کوچک آب بسرعت تبخیر می شوند ، سیستم فوگ حتی در مناطق مرطوب نیز نتیجه بخش می باشد. نازل ها قابل تمیز کردن هستند. بدیهی است که نازل های فیلتر دار کارآئی بیشتری نسبت به نازل های بدون فیلتر دارند.

عوامل موثر در طراحی سیستم فوگ گلخانه و انتخاب اجزاء سیستم


1. تعیین علت نیاز گلخانه دار به سیستم فوگ، سیستم خنک کننده یا تامین رطوبت:

a. در صورتی که نیاز به خنک کننده باشد ، تا چه مقدار دما بایستی کاهش یابد؟حداکثر تولرانس گیاه به رطوبت چه مقدار است؟
b. در صورتی که نیاز به رطوبت باشد، آیا هنگام باز بودن پنجره ها رطوبت مورد نیاز است؟

2. بررسی اطلاعات هوا شناسی محل گلخانه که مهمترین آنها دما و رطوبت است جهت محاسبه پتانسیال خنک کنندگی سیستم. در این رابطه لازم بذکر است که یکی از بزرگترین اشتباهات محاسبه ای در نظر گرفتن حداکثر دما و رطوبت روزانه محل گلخانه است. از آنجائیکه این دو حداکثر هرگز بطور همزمان اتفاق نمی افتد، این دو مقایسه کارآئی چندانی در طراحی سیستم ندارند. آنچه که دارای اهمیت است دانستن سطح رطوبت نسبی در زمان حداکثر دماست.میانگین پارامتر ها هم در طراحی سیستم کارآئی ندارد، ممکن است تغییرات ناگهانی دما و رطوبت این میانگین ها را دگرگون کند.

3. عامل موثر و مهم دیگر در طراحی، نصب سیستم شید و همچنین ارتفاع گیاهان است. توده فوگ در صورت نداشتن فضای کافی جهت جابجائی و تبخیر میتواند مشکلات بعدی ایجاد کند.

4. تعداد بخش های مورد نیاز - کنترولر های الکترونیکی جهت بخش بندی استفاده می شوند تا گلخانه را به زون های اقلیمی مختلف تقسیم کنند. افزایش تعداد بخش ها منجر به افزایش هزینه تمام شده می گردد. هر چقدر تعداد بخش ها کمتر باشد، هزینه تمام شده کنترل اقلیمکمتر خواهد بود.

با توجه به موارد فوق، مقدار آب مورد نیاز سیستم جهت هدف مورد نظر طراحی می شود. سپس شبکه نازل ها و بعد انتخاب پمپ فشار قوی و بخش هیدرولیک سیستم با در نظر گرفتن قطر و طول لوله ها و درین باید به نحوی طراحی شود تا از هر لحاظ، بخصوص تولرانس فشار اجزاء با یکدیگر همخوانی داشته و منجر به خرابی در بخش های مختلف پس از راه اندازی نشوند.

کنترل الکترونیکی سیستم به اندازه طراحی دارای اهمیت بوده و ضروری است. عدم وجود یک کنترولر قابل اتکاء صرفا به جهت صرفه جوئی در هزینه ها می تواند اثر معکوس داشته و هزینه های بیشتری را به گلخانه دار تحمیل نماید. با یک کنترل نا کارآمد و ضعیف، شاهد خیسی بعلت اشباع و همچنین وجود قطرات در سیستم خواهیم بود. کنترولر های مدرن با استفاده از سنسورها، رطوبت و دمای محیط را اندازه گیری کرده و با شروع فن ها و باز شدن پنجره ها جهت کنترل مفید و تعویض هوای بهینه ترکیب می کنند.