پایه نازل اسلیپ لاک

پایه نازل اسلیپ لاک از جنس استیل با نصب سریع و آسان از تجهیزات مدرن سیستم فوگ می باشد.

دیگر اتصالات سیستم فوگ عبارتند از چهار راهی ، سه راهی ، انتهای خط و غیره.