لوله های سیستم فوگ

لوله یا شلنگ سیستم فوگ از جنس نایلون یا پلی آمید با تولرانس فشار 80 بار به قطر 53/9 میلیمتر می باشد.