فن سیرکوله

این فن بمنظور همگن سازی دمای گلخانه در کنترل اقلیم گلخانه در فصل گرما و سرما مورد استفاده قرار می گیرد. فن سیرکوله با چرخش هوای داخل گلخانه از تغییرات شدید رطوبت و دما که برای رشد گیاه منفی می باشد جلوگیری می نماید و موجب متعادل کردن هوای گلخانه می گردد. با سیرکوله کردن مدوام هوای داخل گلخانه تعداد دفعات تجدید هوا افزایش می یابد. این فن همچنین بکمک فن اگزاست کارآئی سیستم خنک کننده پدوفن را افزایش می دهد.


امتیازات استفاده از فن چرخش هوا در داخل گلخانه:


 • کاهش رطوبت گلخانه در فصل زمستانو جلوگیری از کندانساسیون پلاستیک در هنگام صبح بکمک بازشو پنجره سقفی
 • • همگن سازی دمای گلخانهو جلوگیری از تجمیع گرما در یک نقطه
 • • کاهش دمای گلخانه و کمک به سیستم خنک کننده
 • • جلوگیری از ایجاد و شیوع بیماری ها و بهبود تعرق گیاهان گلخانه
 • • بهبود تنفس گیاهان
 • • افزایش سرعت تخلیه هوا در فصل گرما
 • • توزیع بهتر گرما در صورت استفاده از کوره هوای گرم در فصل زمستان
 • • بهبود توزیع رطوبت در صورت استفداده از سیستم فوگ ، رطوبت ساز یا مه پاش
 • • بهبود خاصیت خنک کننده در صورت استفاده از سیستم فوگ در نتیجه سرعت تبخیر

مشخصات فنی فن سیرکوله:

 • • دارای مکانیزم آویز قابل تنظیممسیر هوا بر حسب نیاز
 • • پره آلومینیم، ظاهر زیبا، سبک ، لرزش کم و با قابلیت جابجائی حجم بالای هوا
 • • موتور با کیفیت بالا با توجه به دما و رطوبت بالای داخل گلخانه

مدل

ولتاژ

شدت  جریان

فرکانس/ هرتس

قدرت/وات

RPM

حجم هواM3/h

400

220

7/0

50

80

1400

533